Červen 2011

2. SF Téma týdne - Od Kety

30. června 2011 v 21:34 | Keta |  SF Téma týdne
Jejky, tohle je možná vážně trochu přehnaný :D (jako s dýlkou xD) Ale jsem na to hrdá :3
Mám v plánu k tomu nakreslit obrázek, možná dokonce i víc obrázků, ale až někdy, až budu mít čas... A ten teď vážně, ale vážně nemám xD

Vyhnanství...

Byla to noc jako každá jiná. Ležela jsem na svém oblíbeném místě v jeskyni a jen tak z nudy honila tlapkami vlastní ocas. Nedaleko mě ležel můj bratr Nuka a dlouhým, trpkým pohledem se vpíjel do malého hnědého tělíčka, které něžně olizovala naše matka. Podobným způsobem koukal Nuka po mém nevlastním bratru Kovuovi už celé dny, ode dne, kdy Scar rozhodl, že Kovu bude jeho dědicem.
Zrovna jsem si usmyslela, že místo toho svého začnu lovit Nukův ocas, když vtom matka zvedla hlavu. Bylo slyšet, jak nasála vzduch a po chvíli znepokojeným hlasem oznámila: "Cítím kouř..."
Zvedla se, popadla Kovua do tlamy a otočila se k nám. Vrhla rychlý pohled na Nuku, který - když se setkal s pohledem Kovuových zelených očí - prudce uhnul hlavou a pak se dlouze zadívala na mě.
Položila mi Kovua do předních pacek, jako by šlo o nějaký drahocenný poklad, na kterém i sebemenší odření způsobí nenávratné škody a pak rychle vysvětlila: "Radši se půjdu podívat, kde je váš otec... Pohlídej ho, Vitani..."
Náš otec - Scar - říkal, že se půjde zeptat Sarabi, jak to, že opět nepřinesly žádnou kořist... Dělal to poměrně často, protože lvice byly čím dál méně úspěšné a tvrdily, že stáda odcházejí...
Teprve jsem si všimla, že na mě hledí Nuka. Máma už mezitím vyběhla z jeskyně a zmizela v dešti. Bez přítomnosti Ziry jako by získal více odvahy.
"Vitani..." slyšela jsem ho promluvit polohlasem.
"Co?" zavrčela jsem varovně. Kovu sice byl můj nevlastní bratr a i mě zlobilo, že je veškerá pozornost našich rodičů neustále upřena na něj, ale nehodala jsem na sebe brát vinu za Nukovy ztřeštěné činy...
"Myslíš, že... se tátovi něco stalo?"
Obviňovala jsem ho křivě. I přes veškerou zjevnou nenávist v něm vítězily city... S úlevou jsem se na něj usmála, aniž bych vůbec brala na vědomí, na co se mě zeptal... "Samozřejmě," odvětila jsem.
V ten okamžik noc prořízl bolestný řev... Bylo v něm tolik utrpění a byl tak hlasitý, že jsem si radši tlapkami zacpala uši... V tu chvíli mě nezajímalo, že matčin drahocenný Kovu leží na holé skále...
Naštěstí řev skončil tak rychle, jak začal... Spustila jsem tlapky z uší a opět do nich uchopila Kovua. S Nukou jsme si vyměnili zděšené pohledy...
"To... to byl táta...?" zamumlal Nuka a začal se po celém těle třást. Taky mě napadlo, že na Lví skále žádný jiný lev není a tak to musel být Scar... Ale nechtělo se mi tomu uvěřit...
"Musíme za mámou... za tátou... za někým..." mluvil dál Nuka. Strach z jeho hlasu přecházel i na mě a za okamžik jsme se už oba třásli děsem...
Popadla jsem Kovua do tlamy. Byl na mě trochu velký, ale unesla jsem ho. Nuka pochopil, co to znamená a vydal se po mém boku z jeskyně...

Kopa chytil myšku

28. června 2011 v 15:49 | Nala |  Výtvory - Nala
Nakreslila jsem Kopu, kde právě chytil myšku. ^^ Není to nic světobornýho, ale tak... :D Ať se líbí. <3
Btw, vůbec se mi nepovedly ty oči... ._.""

KOPÍRUJTE SE ZDROJEM NEBO VŮBEC!!!

♥♥♥ Ta láska...

28. června 2011 v 14:33 | Nala
Přeložený pictík s Kopou a Vitani. :D Ach, ta láska... :3

Překlad (c) Já [Nala]
Kresba (c) :iconaudreycosmo13:

Článek na téma týdne2-Sarafína

27. června 2011 v 21:05 | Sarafína |  SF Téma týdne
Ležela jsem ve zastiněnném koutě termitiště a přemýšlela nad tím, co se událo za posledních pár týdnů.
Simba Ziru vyhnal za zradu a spojení se Scarem a stejně tak vyhnal i mne a ostatní lvice s černým a více zašpičatělým nosem, neboť Zira i Scar ho takový měli a podle Simby to byl znak zla. Ovšem nikdo z nás nic neprovedl a tím pádem nás Simba vyhnal bezdůvodně! A kvůli tomu se Zirou k Simbovi sdílíme stejnou nenávist. Ovšem naše mysl není tolik zamlžená pomstou jako ta její.
Víme, že Scar byl dobrý král, ačkoliv země díky němu zšedivěly. Ovšem ke každému se choval stejně a k nikomu nechoval více náklonnosti a to ani k Ziře ne. A je absolutní hloupost tvrdit, že někoho vyhnal bezdůvodně. Právě naopak! V době jeho kralování nevyhnal vůbec nikoho! Ale proč tedy země ztratily život?? Žeby v Hrdých zemích nechal ty, kteří opravdu měli být vyhnáni?
Přemýšlela jsem nad tím dlouhou dobu. Dostala jsem se až k tomu, co asi Simba prožíval v dobách, kdy vládl pravý král Scar.
Ale v tom mne ze svých myšlenek vytrhla nějaká lvice:
,,Eiro!" oslovila mne, já k ní však nepohlédla ani koutkem oka, natož abych k ní pozvedla hlavu. Stále jsem ležela ignorujíc její zájem o mou pozornost. Nechtíc jsem k ní však natočila ucho a toho ona si všimla.
,,Chce tě vidět Zira!" promluvila znovu.
Zira by mi možná mohla vysvětlit to, proč byly dříve země bez života a teď ne. A tak jsem ke lvici zvedla hlavu, usmála se na ni svýma uhrančivýma očima. Zira na mne už čekala před řekou, která rozdělovala Hrdé země od Vyhnanství.Mlčky jsem k ní přisedla a podívala se tím směrem, kterým směřoval její zrak; dívala jsem se ke Lví skále. S odporem jsem zrak odvrátila a pohlédla Ziře do očí, jenže ta stále hlěděla po zemích. Zdlouhavé hrobové ticho jsem již nemohla vydržet a promluvila jsem:
,,Ziro, tys se mnou chtěla mluvit, ne? Já teď nemám moc času čekat až se dodíváš po té hnusné zemi."
Zira zavrčela a pohlédla na mne. ,,Ty se opovažuješ tomu říkat Hnusná zem! Uvědomuješ si, že jí jednou budeme vládnout?! To bys měla, když ses dneska celej den flákala v termitišti a čuměla do země! Vůbec jsem tě neviděla a předpokládala jsem, že nad něčím přemýšlíš a te..." nenechala jsem ji domluvit a pronesla jsem:
,,Taky, že jsem přemýšlela. Přemýšlela jsem nad tím, proč jsou země za doby špatného krále zelené a za doby dobrého zemřelé."
,,To proto, že je tato půda zvyklá na špatné krále a proto se má dobře. Ale dobrý král Scar byl pro ni nezvyk a tak zůstala vymřelá... Byla to Mohatuova vina a přesně proto je Simba ten, kdo má zemřít!" odpověděla Zira.Já jsem na ni však jen nechápavě pohlédla a Zira opět spustila:
,,Mohatu byl otec Uru, té hloupé lvice co si vzala za partnera toho hlupáka Ahadiho a ten zvolil za krále Mufasu!! A taky začal s tím, že v těchto zemích kralovali hlupáci! Ale nyní je jedinným nejbližším potomkem jen Simba a tak nyní má právo zemřít!"
,,Myslela jsem, že věříš na velké krále minulosti. Nebyli by nadšení, kdyby slyšeli jak o nich mluvíš! A co Scar!"
zděsila jsem se.
,,Scar byl víc než velký král! Ten byl převeliký a ti ostatní si vůbec nezaslouží být hvězdami na obloze! Ale věř, že my se jednou octneme na té části oblohy, kde je právě teď Scar....!"

Vyhnanec - Strana 580-590

27. června 2011 v 14:00 | Keta |  Komixy
Překlad by me

SF téma týdne od Lary č. 2

26. června 2011 v 21:11 | Lara |  SF Téma týdne
Je tam i Kopova smrt xD Takže už mám kus příběhu jako téma " Kopova smrt " nebo něco o něm .. xD

Několik dnů poté , co se Simba stal králem , se narodil princ Kopa . V tu dobu ještě na Lví Skále žila Zira , její potomci a jí věrné lvice . Zira nezapoměla na to , co Simba udělal a také nezapoměla na svůj slib , že Scara pomstí . Jednoho dne se proto vytratila ze Lví Skály a rozhodla se stopovat Kopu . Malý lvíček radostně pobíhal mezi vysokou trávou . Skočil na balvan , který z ní trčel a rozhlížel se . Zira se plížila trávou . Kopa zaslechl šustění a otočil se . " Oh ? Kdo je tam? " řekl a těkal pohledem sem a tam . Zira se vynořila z trávy a stála naproti Kopovi . " Oh , to jsi ty Ziro . Už jsem se bál že je to nějaká hyena ! " zasmál se Kopa . Zira se na něj vlídně podívala . " Myslím , že se tu už žádná hyena neukáže , mladý princi . Ale mohlo by se tu ukázat něco mnohem nebezpečnějšího .. třeba já ." zašeptala zlostně . Kopa se na ni nechápavě podíval . Ziře se zaleskly drápy . " Pro tebe Scare .. " Zira se krvelačně usmála , odrazila se a strhla Kopu z balvanu . Zaryla mu ostré drápy do břicha . Kopa hlasitě vřeštěl a vzlykal , jeho hlas se však pomalu vytrácel až se vytratil uplně . Nastalo ticho . Všechna zvířata poblíž jen pozorovala Ziru , jak stojí nad potrhaným tělem mladého prince . Simba samozřejmě Kopovo vřískání uslyšel také . Běžel vysokou trávou a Nala s lvicemi ho následovala . Pak se mu před očima zjevil hrozivý obraz . Zira se na něj posměšně usmívala , z tlamy jí kapala krev . Před ní ležel zkrvavený Kopa . Simbovi začaly téct slzy , ale nedbal na ně . Vycenil tesáky a vrhl se na Ziru . Přimáčkl ji k zemi a divoce se jí zakousl do ucha . Škubl hlavou a Zira přišla o kus ucha . Simba ještě neskončil . Zasekl jí drápy do hrudi a zakousl se jí do přední tlapy . Zira zařvala bolestí a pak z ní někdo Simbu strhl . Byli to Dotty a Spotty , spolu s lvicemi , které zůstaly věrné Scarovi . Zira se postavila na nohy a propalovala Simbu pohledem . Pak posměšně řekla : " Scar je z části pomstěn . " Dotty , Spotty a dalších 5 lvic se postavilo k Ziře . " Ziro , dal jsem ti šanci , ale ty jsi nevyužila ! Odteď jsi vyhnanec ! " zařval . Nala se mezitím vrhla k mrtvému Kopovi . Olizovala ho a mluvila k němu . Zira si jí nevšímala . " Pojďme . " promluvila ke lvicím . Pak se ještě otočila k Simbovi . " Vrátím se . " řekla ještě a pak se vytratila ve vysoké trávě .

Ziře pod tlapou křupla suchá větev mrtvého keře . Pomalu šla spolu s jejími spojenkyněmi a potomky . Nuka si prohlížel vyprahlou krajinu bez života . Zira se rozhlédla po krajině také . Na menším kopci stálo velké opuštěné termitiště . Lvice se v něm usadili , Zira našla pěkná místa na spaní pro její mláďata . Jenže voda a kořist tu byl problém . Lvice musely riskovat a lovit ve Lví Říši . Vyhnanci to neměli lehké , ale stále se nemohli dočkat , až pomstí jejich milovaného Scara . Jenže ze všeho nejdřív museli vyhrát boj o přežití .

2. SF téma týdne od lvicka99

26. června 2011 v 18:03 | lvicek99 |  SF Téma týdne

Jak se Scara a Blacky staly vyhnankyněmi

Scara se otočila a najednou spatřila cizího lva, jak řve na lví skále. Ihned se na ni rozběhla a chtěla pomoct Scarovi, ale najednou si před ni sloupla její zraněná matka. "Mami, co se stalo?" Zeptala se vyděšeně Scara. "Scar a tvůj otec....jsou...mrtví" Řekla smutně Kisasi. Scaře se zatemnělo před očima. "TO NENÍ MOŽNÉ!! LŽEŠ!!" Zařvala zároveň rozčilená a zároveň smutná Scara. "Nelžu Scaro...bohužel...je to pravda..." Řekla Kisasi. "NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!" Zařvala Scara a s brekem se rozběhla ke své matce. Přitulila se k ní. Mezitím ten cizí lev slezl ze lví skály a přišel ke Kisasi a Scaře. Scara se ho bála a ještě víc se přitiskla k matce. Najednou ten lev promluvil. "Máte na výběr: buď se přidáte ke mmě, nebo odejdete do vyhnanství!" Řekl. "NIKDY SE K TOBĚ NEPŘIDÁME, VRAHU!!" Zařvala Kisasi. "Vrahu???" Zavrčel lev. "Vrah jsem byl dlouho, dokud jsem se nedozvěděl pravdu o tom, kdo je doopravdy vrah!" Řekl naštvaně. "Vrah je Scar a ne já!" Dodal. "SCAR NENÍ VRAH! A MŮJ TÁTA UŽ VŮBEC NE!!!" Ozvala se najednou Scara. "Scar zabil mého otce! Svého vlastního bratra! Zabil jsem ho proto, abych mého otce pomstil! Scar si zasloužil zemřít! A tvého otce jsem nezabil já, ale hyeny!" Scara vykulila oči. Chtěla Scara a hyeny bránit, ale najednou se ozval nějaký hlas. Byla to Zira. Scarova partnerka. "Scar zabil Mufasu, protože to on měl být králem, ale díky jejich hloupému otci Ahadimu, který Scara nesnášel bylo všechno jinak! A Damua jsi zabil TY! Všechno jsem viděla! Přimáčkl tě k zemi a ty jsi ho odkopl. On visel ze lví skály. Chtěl jsi ho shodit, ale zaútočily na tebe hyeny. Ty jsi jednu odhodil a ta spadla na Damua a tím jsi ho shodil!" Řekla naštvaně Zira. "TO NENÍ PRAVDA!" Zařval Simba. Scara už to nevydržela a vrhla se na Simbu. Skočila mu na záda, ale ten se jen otřásl a shodil ji. Scara spadla na ostrý kámen a škrábla se do tlapy. Tekla jí krev a když to Kisasi uviděla, sekla Simbu přes tvář. Neudělala mu tam ale jizvu, tak jako on Scaře. Potom popadla Scaru do tlamy a spolu se Zirou a smečkou se rozběhla do vyhnanství. Běžela a běžela, ale najednou pod ní něco zapískalo. Kisasi se hned zastavila, položila zraněnou Scaru a přišla k té pískací trávě. Uviděla malé, šedé lvíče. "Chudáček" Řekla Scara a podívala se na to lvíče. To na ni vyděšeně hledělo svýma velkýma modrýma očima. "Vypadá tak opuštěně a určitě má hlad. Vezmeme si ho." Řekla Kisasi, popadla lvíče a šla za Zirou. Scara už šla po svých. Když došli do sousední říše a Zira se tam zastavila a prohlásila, že budou žít tady, Scara a Kisasi jen udiveně hleděly. "Proč zrovna tady? Vždyť tady nemáme co jíst ani pít a jsou tu jen kosti. "Protože je to jedinná říše tady v okolí, ve které je aspoň trochu jídla. Zbytek je sloní hřbitov a tam žijí hyeny. A navíc tu stejně nebudeme dlouho....BRZO SE ZASE ZMOCNÍME LVÍ SKÁLY!!!!" Zařvala Zira. Kisasi položila malé lvíče na zem "Tak dobrá...." řekla a začala čistit Scaře jizvu a potom to malé lvíče. "Budeme jí říkat Blacky" Řekla když to lvíče umyla. Potom si všichni našli nějaké doupě a tam usnuli. Zira mezitím Plánovala pomstu...

Můj komix - pokračování

26. června 2011 v 16:28 | Keta |  Výtvory - Keta
Před nějakou dobou jsem vám sem dala svůj komix s tím, že vám sem pak dám pokračování... No taky tady to je, poslední čtyři strany komixu xD
A té poslední stránky si prosím nevšímejte, je děsně hnusná, budu jí asi muset někdy překreslit! D:2. SF Téma týdne

26. června 2011 v 12:25 | Keta |  SF Téma týdne

Tématem týdne je:

Vyhnanci

Ve Vyhnanství je kromě Ziry a jejích dětí ještě množství dalších lvic.
Tématem tohoto týdne jsou životní příběhy Vyhnanců... Je na vás, zda se rozhodnete napsat o tom, jak byla Zira vyhnána, jak na celý exil hleděla Vitani, Nuka, nebo kdokoli jiný... Nebo zda se rozhodnete napsat životní příběh nějakého jiného vyhnance, který třeba nemá se Zirou nic společného... vymyslíte si, jak a proč byl vyhnán a z jakého důvodu se přidal k Ziře...

http://fc08.deviantart.net/fs42/f/2009/146/6/5/RU__TLK___Outlanders_by_Aki_AP.jpg

Chybějící části - Strana 10-20

25. června 2011 v 16:10 | Keta |  Komixy
Dala jsem si malou pauzu, za to se omlouvám xD

Překlad by me

Be Prepared - The Deleted Reprise

25. června 2011 v 16:01 | Keta |  Videa
Však to znáte, že se to tak dělá - jeden song ve filmu zahraje dvakrát :3 Problémem je, že tentokrát se to "podruhé" už do filmu nedostalo, i když bych to tam děsně moc chtěla a hádám, že vy taky... xD
Původně to mělo být ve filmu tak, že když se lvice proti Scarovi postavily, tak teprve zavolal hyeny, které mu pomohly vzpouru lvic potlačit xD A při tom mělo být znovu slyšet song Be prepared...


(Ale s jiným textem než tak, jak ho známe, takže vám tady ten text přeložím xD)

(Scar)
Je čas, aby vám byli představeni
hlavní spolupracovnící vašeho vládce
nejspíš nejsou takoví, na jaké jste byli zvyklí
ale určitě je to směšná hra

(Hyeny)
Radši zajistíme, že nebudete podvádět
rudé maso už není naším obrazem
A pokud tu a tam spatříte, že slintáme
jsou to jenom geny našich předků

(Scar)
Tak se připravte na zářivou budoucnost
Připravte se na zlatý věk smečky

(Hyeny)
Je jako každý jiný
kdo zavraždil bratra-
Když nerozšíříme pomluvy
nakrmí nás a dá nám kde žít
Naši kamarádi budou mít vysoké postavení
A my budeme držet všechna esa

(Scar)
Tak nezkoušejte a nelomcujte mou klecí

(Hyeny)
Ach, představte si, kdyby se někdo opovážil
Buď připraven
Ach, představte si, kdyby se někdo opovážil

(Scar)
Buď připraven

The Lion King Horror Trailer

25. června 2011 v 15:46 | Keta |  Videa
TLK-horory jsou podle mě docela oblíbené, nemám pravdu? xD
No, jen tady tak mám takové videjko... :3


Chyba: Simbovo Narození

24. června 2011 v 16:44 | Any-lee |  Chyby ve filmech
Ahoj, dlouho jsem tu nebyla, a tak tu přicházím s jednou chybičkou xDna začátku LK 1 přichází Rafiky na lví skálu, aby pokřtil Simbu...


Mufasa přichází do jeskyně..JENŽE! Když se Simba teprve Narodil, jak to že tak rychle zavolali Rafikiho? tohle mi vrtá hlavou xDD

Konec smíchu - 4. část

20. června 2011 v 15:00 | Keta |  Přeložené příběhy
ZDE je odkaz na autora anglické verze ;)
Tak jsem se zase jednou dostala k překládání tohohle... Už zbývají jen dvě části! :3
Má oblíbená část je, když Nala vysloví nahlas myšlenku, že nechce, aby jí Simba chyběl míň... Přesně vím, jak to myslí... :)


Sarabi a ostatní přinesly pěknou tlustou vodní antilopu ke Scarově uspokojení a hyení radosti. Nala jemně okusovala játra; neměla chuť a po požití každého sousta hrozilo, že se opět vrátí nahoru, ale věděla, že lvice těší vidět ji jíst. Když snědla tolik, kolik mohla unést, odsunula se kousek stranou k odpočinku a pak sklouzla zpět na své vyhlídkové místo.
Tam ji taky našla její matka, hledíc přes planinu jak se stíny prodlužují. "Nalo, musíme si promluvit. Nemůžu tě sledovat takhle chřadnout. Je to jako kdybys nechtěla žít."
"Já… nechci," řekla Nala strnule, hledíce na své tlapky.
"Začínáš být hrozně sobecká, víš," promluvila Sarafina ostře; to bylo poprvé od té tragédie, co její hlas zněl nahněvaně.
"Ne, nezačínám!" popřela Nala automaticky obvinění.
"Začínáš. Neuvědomuješ si, jak moc znamenáš pro smečku jako jediné lvíče."
Nala opět začala plakat, beznadějně, při tom čerstvém připomenutí. Už plakala tolik, že bylo ku podivu, že jí ještě nějaké slzy zbyly. Avšak nějak vždy přišly další. Její matka jí zatřásla ramenem.
"Jsi naše naděje, naše budoucnost. Jsi drahocenná pro Sarabi, protože jí připomínáš jejího syna. Jsi drahocenná pro mě - víc, než si kdy dokážeš představit." Vzala svou dceru do tlapek a pohoupala jí. Nala se zachytila žlutohnědé srsti a osušila si do ní slzy. "Tak se pokus žít, Nalo, prosím. Neopouštěj mě," prosila Sarafina, pevně ji držíce.
"Neopustím, mami. Slibuji. Ale každý den to bolí."

Vyhnanec - Strana 570-580

20. června 2011 v 14:41 | Keta |  Komixy
Překlad by me

Vyhnanec - Strana 560-570

20. června 2011 v 14:40 | Keta |  Komixy
Překlad by me

SF téma týdne od lvicka99

19. června 2011 v 16:23 | lvicek99 |  SF Téma týdne

Jak se Taka seznámil s hyenami


Taka, Mufasa, Sarabi a Sarafina si hráli pod lví skálou. Hráli si na honěnou, ale potom je to už přestalo bavit a tak Mufasa navrhl, že by se prali. Všichni hned přikývli, jen Taka se nechtěl prát. "No jasně, zase se bojíš, že tě porazím!" Zašklebil se Mufasa. "NE! Jen nemám rád rvačky!" Bránil se Taka, ale nikdo mu nevěřil Tak tedy smutně odešel pryč a Mufasa, Sarabi a Sarafina si hráli sami. Taka se toulal lví říší, ale najednou zjistil, že už není ve lví říši, ale na temném a strašidelném místě, kde jsou samé kosti. Otočil se a chtěl se vrátit, ale najednou vykoukly z jedné sloní lebky tři hyení hlavy. Taka se lekl a zaječel. Hyeny se k němu pomalu plížily. Taka couval. Srdce mu prudce bušelo. Najednou narazil na skálu a neměl kam utéct. Byl v pasti. Hyeny se před ním najednou zastavily. "Kdo jsi?" zeptala se ho jedna. "T..T...taka..." Odpověděl vystrašeně Taka. "Co tu děláš? Sem lvi nesmí!" Řekla druhá hyena. Třetí se jenom zasmála. Taka se chtěl omluvit, ale najednou přišla dospělá hyena. Když uviděla Taku, oči jí zrudly. "CO TU DĚLÁ TO LVÍČE??!! SHENZI, BANZAI, EDE!!! JASNĚ JSEM VÁM ŘEKLA, ŽE LVI JSOU NAŠI NEPŘÁTELÉ!!" Když Taka uviděl rozzuřenou hyenu, přikrčil se ke zdi. Matka tří hyen se vrhala k Takovi. "JSEM SYN KRÁLE! NECH MĚ PROSÍM BÝT!" Zařval Taka. Hyena se zastavila. "Syn krále? Tak to se ti omlouvám...ale...jen se tě tak zeptám...Co to máš za otce, že ti ani neřekne, že sem nesmíš?" Zeptala se s nevinným výrazem hyena. Taka na ni jen vyděšeně hleděl a něvěděl, co má odpovědět. "Ó, já to věděla, tvůj otec tě nemá rád a proto ti to neřekl. Chtěl, aby jsi sem šel a abychom ti něco udělali, ale neboj, my nejsme takoví, jak si tvlj otec myslí!" Taka na ni pořád jen vyděšeně hleděl. Hyena si ho přimáčkla k sobě a Shenzi, Banzai a Ed na svou matku jen vyděšeně hleděli. "Ale už bys měl možná jít," Promluvila najednou matka tří hyen. " Ať ti tvůj otec nevynadá a nemáš zbytečně průšvih. Ale pamatuj si: U nás jsi vždycky vítán" Taka se usmál a utíkal pryč. Matka hyen na něho ještě zařvala: "A jmenuji se Ira" Taka na ni zařval jeho jméno a běžel zpět do lví říše. Když ale doběhl k hranicím uviděl jeho otce. Ten k němu naštvaně přiběhl. "CO JSI TAM DĚLAL???" Zařval na Taku. "Já..já..já" Koktal Taka. Jeho otec Ahadi najednou napřáhl tlapu a praštil Taku. Ten spadl na zem. Zvedl se a otočil se směrem k otci. Ten jen vykulil oči. Taka měl na oku krvavou jizvu. "NENÁVIDÍM TĚ!!!" Zařval a utekl k hyenám. Ahadi se za ním rozběhl, ale na hranicích sloního hřbitova ho zastavily hyeny. Ahadi musel ustoupit a utéct zpět na lví skálu. Na sloním hřbitově mezitím Ira čistila Takovi oko. "Já ti říkala, že tě nemá rád" Řekla Takovi Ira. "A měla jsi pravdu..." řekl naštvaně Taka. "A odteď už nejsem Taka," Řekl Scar a vylezl na malou skalku. "ODTEĎ JSEM SCAR!!!!!!!!!" Zařval. Ira se na něho pyšně dívala a říkala si, že brzy lvi zaplatí za to, co jim provedli. Už brzy ovládnou se Scarem lví říši!!!


SF Téma týdne - Od Kety

19. června 2011 v 14:39 | Keta |  SF Téma týdne
(Asi jsem se trochu moc rozepsala xD No nevadí...)

Taka potkává hyeny

Taka utíkal, co mu tlapky stačily. Když oni nechtějí jeho, nechce on je!
Nedokázal prostě zapřít, že má hrůzu z krokodýlů, žijících v řece, která protékala Hrdými zeměmi. A samozřejmě, že ostatním lvíčatům to připadalo neuvěřitelně zábavné a musela si z něj utahovat tak dlouho, dokud neutekl.
Ale teď jim všem ukáže. Předvede jim, že taky existuje něco, čeho se oni bojí a on ne.
Zastavil se až u severní hranice Lví říše. Zaváhal jen na okamžik, pak se směle rozběhl dál. Netrvalo to dlouho a narazil na Sloní hřbitov. Jejich otec, Ahadi, jemu i Mufasovi několikrát opakoval, že na Sloní hřbitov nikdy nesmí vkročit. Ale právě proto sem Taka šel. Být statečný přece znamená vyhledávat nebezpečí!
Temná mlžná atmosféra zdejšího světa se mu hned zalíbila. Napadlo ho, že by se třeba mohl stát králem téhle země, když Lví říši bude vládnout Mufasa.
Jenže jeho úvahy přerušil zvuk smíchu, který se děsivě rozléhal mezi skalami, sloními kostrami a prohlubněmi. Taka nejdříve zapochyboval o svém původním plánu, protože smích ho opravdu děsil. Pak ovšem smích přerušilo mlasknutí, jako když někdo dá někomu facku.
To v něm probudilo zvědavost a tak se pomalu začal plížit směrem, odkud zvuky a hlasy vycházely.
"Proboha, proč ho biješ?!" slyšel vykřiknout nahněvaný holčičí hlas. Hned vzápětí zaslechl odpověď, tentokrát klučičího hlasu: "Nevím, baví mě to...", následovanou smíchem.
Jak se blížil, smích mu zněl čím dál tím míň děsivě a víc přátelsky. A ve chvíli, kdy nakoukl za poslední dutou lebku a spatřil tři hyeny, bylo mu jasné, že objevil to, co hledal.
Jejich bezstarostnost a zjevně viditelná i jistá nemotornost mu připadaly zábavné a svým způsobem milé. Ve chvíli, kdy ho napadlo, že tak nějak na něj nejspíš pohlíží Mufasa s ostatními lvíčaty, vzbudil se v něm hněv a zatoužil sem Mufasu ihned přivést a vyděsit ho. Ale nejdřív potřeboval něco jiného - odstranění vlastního strachu. Protože co kdyby ho vyděšeně Mufasa požádal, aby ho před hyenami chránil? Hyeny by jistě nedělaly žádné rozdíly mezi Mufasou a Takou, i když Mufasa by se jich bál a Taka ne.
Takže ho napadla jen jediná věc, co by měl udělat.
"Ahoj, já jsem Taka a vy?"
Upřely se na něj tři páry očí. A v těch očích spatřil něco, co vidět chtěl - strach.
"Nemusíte se mě bát," dodal blahosklonně ke svému představení. To hyenám stačilo.
Hyení kluk se koukl na své dva kamarády a váhavě prohlásil: "No, když to říká..." a pak již k Takovi: "Já jsem Banzai."
Jedna z hyen, jejíž oči koukaly tak nějak všude zároveň, se zahihňala.
"Já jsem Shenzi a tohle je Ed," prohlásila hyení samička, "Ale co tady děláš?"
Taka chvíli přemýšlel, jak by to nejlépe vysvětlil, ale pak jen řekl: "Chci být váš kamarád."
Nato Banzai vyhrkl: "Jó, buď náš kamarád, prosím!" Když na něj Shenzi upřela nechápavý pohled, zašeptal jí do ucha - tak hlasitě, že to Taka bez problémů slyšel - "Když bude náš kamarád, bude nám nosit jídlo! Nesejde na tom, jak lvi nesnášíme... Loví dobře!"
To vykouzlilo přátelské úsměvy i na tvářích Shenzi a Eda a tak Taku vybídli, aby si s nimi šel hrát.
Bylo mu jasné, že to není přátelství, spíš spojenectví, placená aliance, ale při myšlence, že tyhle hyeny jsou pro jídlo schopné překonat všechny své hranice... se mu v hlavě pomalu začal rodit plán.
Plán, který nikdy neměl do jeho hlavy vstoupit.
Ale když si vzpomněl na posměšky ostatních lvíčat, plán se mu zamlouval čím dál víc...
Rozhodl se, že pouhé vyděšení Mufasy mu nestačí...

Článek na téma týdne-Sarafína

19. června 2011 v 13:22 | Sarafína |  SF Téma týdne
Jak Taka potkal Hyeny

Pár týdnů potom, co Taka a Mufasa mohli již sami chodit ven se svými kamarády, si Taka připadal dosti odstrčený, neboť jeho vlastní bratr ho k sobě, Sarabi a Sarafíně nechtěl pustit do party.
A tak se potloukal Lví říší, nevšímajíc si toho, že je již hodně daleko od Lví skály. Mlčky se plížil ke stádu zeber a když si vyhlédl jedno mládě, hravě po něm skočil. Matka mláděte však Taku odkopla stranou aniž by věděla, že je to syn krále Ahadiho. A tak Taka ležel na místě...
Vtom si však všiml, že zebří mládě, které ještě před chvílí marně lovil bylo skoleno k zemi a na jeho mase si pochutnávaly tři mláďata a jedna dospělá hyena.
,,Vy?! Co tady okouníte??! Tohle jsem si ulovil já!" zakřičel na ně Taka a ukázal drápem na rozdrásané tělo zebřího mláděte. Ale náhle se před jeho očima ukázala hyení tlapa. Ve zlomku vteřiny Taka viděl jen malý zýblesk a ucítil bolest na svém oku. Když oči otevřel, tak na jedno oko neviděl, neboť mu přes něj stékala rudá horká krev... Náhle se před něj postavilo jedno hyění mládě a zakřičelo:
"Mami!! Nech ho být!!" a pak si dospělá hyena hleděla svého. Jen si potichu pro sebe zabručela:
"Je to lev...!" Mladá hyena a dvě další mláďata se dobelhala k Takovi.
"Moc se za ni omlouvám, ale ona nemá ráda, když jí někdo říká co má a co nemá dělat. Já jsem Shenzi. A ty?" omluvila se Shenzi a usmála se na Taku. Hned na to mu olízla oko a v zápětí přestalo krvácet. Zůstala mu jen jizva.
"Já jsem Taka." prohlásil.
"Aha, tohle jsou mí bratři! Banzai a Ed." představila za ní stojící mláďata. A tak si všichni začali hrát a povídali si o své rodině.

Článek na SF téma týdne od Lary

19. června 2011 v 11:48 | Lara |  SF Téma týdne
Jak Taka potkal hyeny ..

Ve Lví Říši se narodili dva lvíčci . Jmenovali se Taka a Mufasa . Mufasa byl zvolen příštím králem , ale to nic nezměnilo na jeho chování . Velmi rád si hrál se svým bráškou a dvěma kamarádkami Sarafinou a Sarabi . Taka se rád toulal po Lví Říši a objevoval nová místa . Jednou se odplížil od hrajících si kamarádů a vydal se nevědomky ke Slonímu Hřbitovu . Když uviděl ty kostry slonů , hned ho zaujaly . Tiše našlapoval a vylézal na velké kosti . Zrovna se rozhlížel , když uslyšel dupání tlapek . Ohlédl se a uviděl za sebou tři tvory , které ještě nikdy neviděl . Na chvíli se leknul , ale pak se s nimi snažil spřátelit . " Ahoj ! Kdo jste ? A co jste zač ? Já jsem Taka ! Nechcete si semnou hrát ? " usmál se . " Jsme hyeny ! Mé jméno je Shenzi a tohle je Ed a tohle Banzai . A jasně že jo ! " odpověděla Shenzi . Ed se začal chichotat . Taka skočil po Banzaiovi a začali se z legrace rvát . Shenzi s Edem se k němu přidali . Takhle si tam docela dlouho hráli , ale pak ticho pročísl lví řev . Taka pohlédl dopředu a viděl jak za ním běží jeho otec . Hyení trio se vyděsilo a ihned uteklo pryč . " Tako , co tu děláš ?! Tohle je zakázané území !! " křičel Ahadi . Taka jen svěsil hlavu . " Ach , ale ty jsi to nevěděl . Dobrá , odpustím ti to . Ale už sem nikdy nechoď ! " řekl mohutný lev . Taka pomalu kývl a následoval svého otce pryč . Ale i přes zákaz sem další den šel znovu . Toho si všimlo pár dospělých hyen , ale ty ho za chvíli přijali také . Kdyby se totiž Taka stal králem , už by nemusely žít tady na Sloním Hřbitově . Taka je navštěvoval denně , ale jednou , když už byl puberťák ( nebo teen xD Nwm jak to mám nazvat ) se za nimi vrátil s jizvou . Hyeny se vyptávaly , co se stalo . Taka jim to vše řekl . " Udělal mi to můj otec za to , že vás navštěvuji . Ale nebojte . Nepřestanu sem chodit a odedneška se jmenuju Scar ! Budu se snažit usednout na trůn a jestli se mi to podaří , budete všichni vítáni ve Lví Říši ! " zvolal . Už nebyl žádný Taka . Díky přátelství z hyenami se zrodil mnohem děsivější a silnější lev . Scar .